Het Collectebureau

       Klik op de onderstaande organisatielogo’s voor meer informatie:

 Het Collectebureau is een samenwerking tussen het  Fonds Gehandicaptensport en HandicapNL. Beide organisaties kennen een eigen collecteweek. Voor het Fonds Gehandicaptensport is dat de eerste week van april, voor HandicapNL de laatste week van september. Beide collectes worden voortaan georganiseerd door Het Collectebureau. Meer weten? Mail naar  info@collectebureau.nl


Medewerkers Het Collectebureau: